{"Name":"Sollentuna Bio","Theme":"cinematic","MetaTags":[{"Name":"description","Content":"Välkommen till Sollentuna Bio!"},{"Name":"keywords","Content":"stockholm bio,sollentuna bio,bio,biosverige,biljetter,onlinebokning,biljettbokning,film,filminformation,filmer,biograf,biografer i sverige,svensk bio,dolby atmos,trailers,filmtrailers"}],"Settings":[{"Key":"@meta","Value":"%7B%22Name%22%3A%22description%22%2C%22Content%22%3A%22V%C3%A4lkommen%20till%20Sollentuna%20Bio!%22%7D"},{"Key":"@meta","Value":"%7B%22Name%22%3A%22keywords%22%2C%22Content%22%3A%22stockholm%20bio%2Csollentuna%20bio%2Cbio%2Cbiosverige%2Cbiljetter%2Conlinebokning%2Cbiljettbokning%2Cfilm%2Cfilminformation%2Cfilmer%2Cbiograf%2Cbiografer%20i%20sverige%2Csvensk%20bio%2Cdolby%20atmos%2Ctrailers%2Cfilmtrailers%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2F%22%2C%22Label%22%3A%22Hem%22%2C%22Title%22%3A%22G%C3%A5%20till%20startsidan%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.skrivunder.com%2Fsollentunabio%22%2C%22Label%22%3A%22R%C3%A4dda%20Biografen!%22%2C%22Title%22%3A%22Hj%C3%A4lp%20oss%20att%20r%C3%A4dda%20Sollentuna%20Bio%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fprogram%22%2C%22Label%22%3A%22Program%22%2C%22Title%22%3A%22V%C3%A5ra%20kommande%20biof%C3%B6rest%C3%A4llningar%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Ffilmer%22%2C%22Label%22%3A%22Filmer%22%2C%22Title%22%3A%22V%C3%A5ra%20filmer%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fp%2Fdagbio%22%2C%22Label%22%3A%22Dagbio%22%2C%22Title%22%3A%22Dagbio%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fp%2Fpriser%22%2C%22Label%22%3A%22Priser%22%2C%22Title%22%3A%22V%C3%A5ra%20priser%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fp%2Foppettider%22%2C%22Label%22%3A%22%C3%96ppettider%22%2C%22Title%22%3A%22V%C3%A5ra%20%C3%B6ppettider%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fp%2Fom-biografen%22%2C%22Label%22%3A%22Bion%22%2C%22Title%22%3A%22Information%20om%20biografen%22%7D"},{"Key":"@menu","Value":"%7B%22Path%22%3A%22%2Fp%2Fkontakt%22%2C%22Label%22%3A%22Kontakt%22%2C%22Title%22%3A%22Kontakta%20oss%22%7D"},{"Key":"@season.closed","Value":"true"},{"Key":"@season.fromDate","Value":"2020-03-23T00:00:00.000"},{"Key":"@season.untilDate","Value":null},{"Key":"@season.title","Value":"Nu stänger vi portarna"},{"Key":"@season.message","Value":"Från och med den 23:e mars kommer vi tyvärr att hålla biografen stängd. Alla vi på Sollentuna Bio vill tacka våra kära besökare för dessa 40 år tillsammans. Vi hoppas att vi en vacker dag kommer ses igen."},{"Key":"@theme","Value":"cinematic"},{"Key":"@booking","Value":"http://biljettbokning.videvox.se/ShowCinemas.aspx?ID=1"},{"Key":"@latitude","Value":"59.42958"},{"Key":"@longitude","Value":"17.95023"},{"Key":"@phone","Value":"08- 96 12 14"},{"Key":"HomeIndex.heroItemsCount","Value":"8"},{"Key":"HomeIndex.programItemsCount","Value":"6"},{"Key":"HomeIndex.trailerItemsCount","Value":"8"},{"Key":"HomeIndex.movieItemsCount","Value":"8"},{"Key":"HomeIndex.showHero","Value":"true"},{"Key":"HomeIndex.showShowtimes","Value":"true"},{"Key":"HomeIndex.showTrailers","Value":"true"},{"Key":"HomeIndex.showMovies","Value":"true"},{"Key":"ShowtimeList.filterBy","Value":"day"},{"Key":"ShowtimeList.showDays","Value":"90"},{"Key":"ShowtimeList.showMonths","Value":"3"},{"Key":"ContactIndex.info","Value":"%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%0A%3Ch2%3EBiograf%26auml%3Bgare%3C%2Fh2%3E%0A%3Cp%3EVidevox%20Biografservice%20AB%3Cbr%20%2F%3EBox%2060%2093%3Cbr%20%2F%3E192%2006%20Sollentuna%3Cbr%20%2F%3ETelefon%3A%2008-92%2000%2045%3C%2Fp%3E"},{"Key":"Social.Facebook","Value":"http://facebook.com/SollentunaBio"},{"Key":"Social.Twitter","Value":"http://twitter.com/sollentunabio"},{"Key":"Social.Instagram","Value":"http://instagram.com/sollentunabio"}],"MenuItems":[{"Path":"/","Label":"Hem","Title":"Gå till startsidan"},{"Path":"https://www.skrivunder.com/sollentunabio","Label":"Rädda Biografen!","Title":"Hjälp oss att rädda Sollentuna Bio"},{"Path":"/program","Label":"Program","Title":"Våra kommande bioföreställningar"},{"Path":"/filmer","Label":"Filmer","Title":"Våra filmer"},{"Path":"/p/dagbio","Label":"Dagbio","Title":"Dagbio"},{"Path":"/p/priser","Label":"Priser","Title":"Våra priser"},{"Path":"/p/oppettider","Label":"Öppettider","Title":"Våra öppettider"},{"Path":"/p/om-biografen","Label":"Bion","Title":"Information om biografen"},{"Path":"/p/kontakt","Label":"Kontakt","Title":"Kontakta oss"}],"Ads":[],"JsonData":null,"AppName":"Videvox Cinecore CMS 1.2.0","AnalyticsID":null,"AssetVersion":"180912"}